با تکنولوژی روز همراه باشید

ما قهوه را به سلیقه شما آماده می کنیم

با bluedot بهترین نوشیدنی های قهوه را به آسانی تهیه کنید

+۹۸ ۵۱۳ ۸۴۵ ۳۸۴۳

+۹۸ ۲۱ ۲۶۴۱ ۵۸۸۹

مشهد، میدان شریعتی، ساختمان فتو آریا، طبقه اول

تهران، میرداماد، قبادیان شرقی، پلاک ۲۸، واحد ۲۹

www.carimaliofficial.ir

info@carimaliofficial.ir