آدرس دفتر فروش مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان برادران شریفی،پلاک32،واحد8

021-2122919280

آدرس کارخانه: مشهد – توس 117 – مالک اشتر 4 پلاک 22

051-36779842

info@carimaliofficial.ir

09151150453

*
*
*