برچسب های نوشته ها "coffee"

قهوه در تانزانیا ، همسایه کمتر شناخته شده تانزانیا، به نام کنیا سالانه تقریباً به همین میزانی که در جدول ذکر شده است قهوه تولید می کند. قهوه توسط یک سیستم خاص به فروش میرود، که این سیستم توسط هیئت مدیره قهوه تانزانیا (TCB) سازماندهی و  به فروش می رسد.

کاریمالی خالق اسپرسوسازهای بدون بویلر ، کاریمالی میداند که چگونه توجه همه را به خود جلب کند. این شرکت 100 ساله در برگامو (Bergamo) که در شمال ایتالیا واقع شده است با ارائه دستگاه اسپرسوساز ابتکاری “بدون نیاز به بویلر ” آب لازم برای عصاره‌گیری اسپرسو را در همان لحظه به دمای مورد نظر می‌رساند.

بالا